Aviso legal

Titular do Sitio Web

 • Denominación social: NINO Centro Impresión Digital SL.
 • CIF: B15607641.
 • Domicilio social: Rosalía de Castro 58 Santiago de Compostela.
 • Teléfonos: 981590302.
 • Nome Comercial: CopyNINO.
 • Dirección de correo electrónico: info@copynino.com.
 • Formulario online: copynino.com/contacto.
 • Datos do Rexistro Mercantil: Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 1935, folio 201, folla nº C-18351.

I.- Política de privacidade e protección de datos personais

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito ao domicilio social de NINO Centro Impresión Digital SL (en adiante CopyNINO) ou á dirección de correo electrónico indicado no encabezamento deste aviso legal, incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo similar, para solicitar o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Vías a través das cales se solicitan datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto e medios de comunicación tradicionais
Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que NINO Centro Impresión Digital SL é titular. Chegaranos o seu IP, que será usada para comprobar a orixe da comunicación e detectar posibles irregularidades. Así mesmo, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Obrigación de segredo e confidencialidade

O persoal e voluntariado de CopyNINO que tivesen algún tipo de intervención nas accións prestadas aos usuarios, están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedesen por razón do seu posto. A información fornecida polo usuario terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins que os relacionados con CopyNINO. CopyNINO comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía.

Medidas de Seguridade

CopyNINO adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais que legalmente se esixen, adoptou as medidas técnicas e organizativas esixidas polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados no Sitio web.

Comunicacións comerciais por correo electrónico

En cumprimento do Art.21 LSSI-CE, que prohibe o envío de comunicacións comerciais por medio de correo electrónico que previamente non fosen autorizadas expresamente polos destinatarios.

II.- Propiedade industrial e intelectual

O acceso ao Site de CopyNINO é gratuíto. Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual de CopyNINO ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido ao Usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de CopyNINO ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web www.copynino.com atribúe ningún dereito sobre os mesmos.

Queda prohibida a reprodución dos contidos do sitio web, salvo que se obteña autorización.

Quedará en todo caso prohibido establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións da internet distintas ás do sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao sitio web.

Se vostede considera que lle corresponde calquera dereito sobre os contidos do sitio web, póñase en contacto connosco co fin de que sexan eliminados.

III.- Responsabilidade polo contido do Sitio web

O Sitio web pode incluír inexactitudes ou erros que poidan afectar á calidade dos materiais da páxina e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista CopyNINO.

O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de CopyNINO.

CopyNINO non verificou ou autentificado os materiais de forma individual, na súa totalidade ou en parte. CopyNINO non garante a exactitude ou vixencia dos materiais. CopyNINO non é responsable dos erros ou omisións nos materiais, xa sexan fornecidos por CopyNINO ou terceiras partes.

O Sitio web e todos os contidos fornécense “tal cal”, e CopyNINO non é responsable de todas as representacións e garantías, expresas ou implícitas, relacionadas co sitio web ou o seu contido, incluíndo a comerciabilidade, idoneidade para un propósito en particular ou non violación, así como tamén calquera garantía de calidade, funcionalidade, exactitude, integridade, fiabilidade, operatividade, rendemento de uso ou ausencia de virus. Vostede asume calquera responsabilidade e risco de perda resultante do uso do Sitio web. En ningún caso CopyNINO ou terceiras partes serán responsables de calquera dano, contractual, extracontractual ou de calquera modo, incluíndo danos especiais, indirectos, consecuentes, accidentais ou punitivos, mesmo no caso de que CopyNINO fose avisado da posibilidade destes danos.

As ligazóns externas que contén este Sitio web conducen a sitios xestionados por terceiros. CopyNINO non responde dos contidos nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que CopyNINO recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

IV.- Normativa e Xurisdición

O presente aviso legal foi elaborado de conformidade co establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, e cantas disposicións legais resulten de aplicación.

As presentes Condicións de Uso do Sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio da internet en leste mesmo sitio web.

Sempre que o Usuario non sexa “consumidor ou usuario” conforme defíneos a normativa española, e cando non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, as partes acordan someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, por ser este o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidese corresponderlles.

V.- Modificación da Política de Privacidade

O titular deste sitio web, resérvase o dereito no futuro de modificar a súa política de protección de datos de acordo co seu criterio sempre axustándose á normativa vixente, así como modificala atendendo aos cambios lexislativos, xurisprudenciais ou na práctica empresarial. En caso de introducir algún tipo de modificación farase constar no texto deste aviso legal.

VI.- Uso de Cookies

NINO Centro Impresión Digital SL ten a obrigación polo Real Decreto-Lei 13/2012 que modifica a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, de informar e obter o consentimento do Usuario/a acerca do uso das cookies deste Sitio web.

NINO Centro Impresión Digital SL pola súa propia conta ou pola dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando un usuario navega por copynino.com. As cookies (ou galletas informáticas) son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas por copynino.com asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web, recoñeza o navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos usuarios que se rexistraron previamente, acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo.

Para utilizar copynino.com, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas por copynino.com, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro ou “ login”. As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

NINO Centro Impresión Digital SL, infórmalle que este Sitio web utiliza cookies propias e de terceiros que axudan a optimizar a súa visita. Se continúa navegando por este Sitio web, consideramos que acepta o seu uso.

Tipos de cookies

 1. Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.
 2. Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do Usuario/a, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.
 3. Por último, existe outra clasificación de cookies segundo a finalidade para que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análise e cookies publicitarias.
 4. A continuación identifícanse as cookies empregadas neste Sitio web.
 5. Dadas as características da internet, non sempre contamos con información das cookies que colocan terceiras partes a través deste Sitio web. Por conseguinte, no caso de que se atope con este tipo de cookies neste Sitio web e non estean aquí descritas, rogámoslle que nolo comunique. Tamén pode poñerse en contacto directamente co terceiro para pedirlle información sobre as cookies que coloca, a finalidade e a duración da cookie, e como garante aprivacidade do Usuario/a.
 6. O/a Usuario/a pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo.
  • Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.
  • Para máis información sobre Firefox pulse aquí.
  • Para máis información sobre Chrome pulse aquí.
  • Para máis información sobre Safari pulse aquí.
  • Para máis información sobre Safari IOS pulse aquí.
  • Para máis información sobre Android pulse aquí.

Cookies empregadas neste Sitio web

 • Cookies técnicas. Permiten a navegación no sitio web e realizar accións durante a mesma (compartir contido en redes, realizar o proceso de compra dun pedido…)
 • Cookies de personalización. Que permiten personalizar a navegación do usuario: idioma, hora local, navegador que está a utilizar.
 • Cookies de análise. Que che permiten, como responsable do teu blogue, seguir e analizar o comportamento dos teus visitantes.

Guía sobre o uso das cookies

Pode obter máis información sobre o uso das cookies na guía elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos pulsando Guía sobre o uso das cookies.