Publicacións

Edición de libros, axendas, teses, memorias, revistas, catálogos ou dossieres

A nosa prensa dixital de alta produción Xerox Igen4 permite a impresión de todo tipo de publicación á carta, sen esixencia de tirada mínima: libros, teses, catálogos, revistas, memorias, documentos con dato variable etc…

Nas nosas instalacións realizamos ademais todo o proceso: edición e maquetación, impresión, encadernación, depósito legal e publicación.

Son produtos especialmente dirixidos a empresas, administracións públicas, universidades, escritores/ as, investigadores/ as e profesorado.

NINO EDICIÓNS conta ademais cunha nova canle de venda online con toda a biblioteca dispoñible.