Impresión en gran formato

A impresión gran formato permite dar forma aos teus eventos, particulares ou profesionais: congresos, exposicións. Permite a impresión sobre calquera tipo de soporte e os materiais e tintas utilizadas son aptas para a súa colocación tanto en interior como en exterior pola súa alta resistencia á incidencia da luz e a humidade. A impresión sobre policarbonato, vinilo, lona, tea, lenzo, papeis fotográficos ou retroiluminados son utilizados na decoración de casetas feirais, rotulación e sinaléctica publicitaria de eventos. O uso destes materiais aplicados sobre a variedade de soportes ríxidos existentes, permiten crear ademais calquera tipo de estrutura efémera.

A impresión gran formato atopou ademais o seu lugar no mundo da decoración ou o retail permitindo a personalización do noso propio fogar, especialmente pola ampla cromática do vinilo de corte ou a impresión do deseño que desexes sobre papel mural.