Catarata en el paciente adulto.

49,90

Descripción

Medicina

Sinopse: A finalidade desta guía é xerar unhas recomendacións que faciliten a toma de decisións por parte do profesional á hora de indicar a cirurxía da catarata, estandarizar o máis posible o proceso cirúrxico en todas as súas etapas, favorecer o completo entendemento do proceso por parte do paciente e, en último termo, mellorar a calidade asistencial como medio para conseguir unha mellor calidade de vida dos pacientes. É unha guía destinada non só ao especialista en Oftalmoloxía, senón tamén ao profesional de Atención Primaria, ao persoal non facultativo de consultas e quirófanos e tamén ao grupo de pacientes adultos -susceptibles de presentar cataratas-.

Dispoñible en www.guiasalud.es

Prazo entrega: 7 días hábiles
Os prazos de entrega comezarán a contar desde a revisión e confirmación do arquivo por parte do noso equipo de deseño. Os días son hábiles. Exclúense por tanto sábados, domingos e festivos. .