Cuaderno de prácticas. Odontología. Morfología del aparato estomatognático

5,20

Descripción

Antonio J. Crespo Abelleira, Elvira Crespo Vázquez y Mª Ángeles Rodríguez Cobos (2014)

Número de páxinas: 51 páxs.

Lingua: Castelán

ISBN: 978-84-941537-7-8

Características: en papel; encadernación en espiral

Medicina

Prazo entrega: 7 días hábiles
Os prazos de entrega comezarán a contar desde a revisión e confirmación do arquivo por parte do noso equipo de deseño. Os días son hábiles. Exclúense por tanto sábados, domingos e festivos.