Selo Fechador

44,22

Limpiar
Ref.: N/D

Descripción

Formato rectangular en tamaño 41 x 24 mm. Tamaño suficiente que permite incorporar, non só a data, senón a información básica sobre a súa empresa: nome comercial, NIF/CIF, enderezo e logo.

Prazo entrega: 7 días hábiles
Os prazos de entrega comezarán a contar desde a revisión e confirmación do arquivo por parte do noso equipo de deseño. Os días son hábiles. Exclúense por tanto sábados, domingos e festivos.