Selos Automáticos

Desde 15,45

Limpiar
Ref.: N/D

Descripción

Dispoñibles en formato cadrado, rectangular ou redondo e en diferentes medidas. Cada un deles é o idóneo para unha función concreta.

 

  • Rectangular en tamaño 37 x 13 mm: idóneo para texto breve (por exemplo “PAGADO” para as facturas). Dispoñible tamén en tamaño 46 x 17 mm.
  • Rectangular en tamaño 46 x 17 mm: idóneo para texto breve (por exemplo “PAGADO” para as facturas).  Dispoñible tamén en tamaño 37 x 13 mm.
  • Rectangular en tamaño 57 x 21 mm. Modelo habitual empregado para a información básica da súa empresa: razón social, NIF/CIF, enderezo de logo. Dispoñible tamén en tamaño 59 x 32 mm.
  • Rectangular en tamaño 59 x 32 mm. Modelo habitual empregado para a información básica da súa empresa: razón social, NIF/CIF, enderezo e logo. Dispoñible tamén en tamaño 57 x 21 mm.
  • Cadrado en tamaño 39 x 39 mm. Modelo habitual empregado para a información básica da súa empresa: razón social, NIF/CIF, enderezo e logo. Dispoñible tamén en formato rectangular e redondo.
  • Redondo cun diámetro de 39  mm. Modelo habitual empregado para a información básica da súa empresa: razón social, NIF/CIF, enderezo e logo. Dispoñible tamén en formato rectangular e cadrado.
  • Redondo cun diámetro de 29 mm. Idóneo para logo central en tamaño reducido para personalizar documentos, cartas, envíos, etc..

Plazo entrega: 7 días hábiles
Os prazos de entrega comezarán a contar desde a revisión e confirmación do arquivo por parte do noso equipo de deseño. Os días son hábiles. Exclúense por tanto sábados, domingos e festivos.