Termos e condicións

PEDIDOS

Toda anulación de pedido non será posible sen a aceptación da Empresa e será confirmada por escrito mediante un correo electrónico. Unha vez pasado o control de arquivos, a anulación terá un custo que variará segundo o importe do pedido e este indicarase xusto ao realizar dita acción. É necesario o pago deste custo para a anulación do pedido.

PREZO

Os prezos de venda publicados na páxina web da empresa son válidos pero poden estar suxeitos a variacións eventuais e poden ser modificados sen aviso previo.

PRAZOS DE ENTREGA

As mercadorías viaxan cos riscos e os perigos inherentes ao transporte. O destinatario debe verificar o bo estado do pedido no momento da entrega. Esta verificación debe incluír calidade, cantidade e referencias dos bens e o cumprimento do pedido. Os prazos de transporte non están garantidos.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

  1. Todo deterioración da mercadoría ou da embalaxe, erro de cantidade, etc., constatados á recepción do paquete deben ser anotados no albarán de entrega. En ningún caso, os litixios cos transportistas poden xustificar a falta de pagamento das mercadorías facturadas.
  2. Ningunha reclamación relativa á calidade da mercadoría será tida en conta máis aló dun prazo de 30 días naturais tras a recepción efectiva da mercadoría.
  3. En caso de entrega defectuosa, a nosa empresa só garante o intercambio da mercadoría por un produto conforme ás esixencias do pedido, excluíndo de maneira expresa de todos os danos e prexuízos sufridos directa ou indirectamente, particularmente en caso dunha situación de causa maior, de causa fortuíta ou en caso dun feito que imposibilitase á nosa empresa a execución das súas obrigacións.
  4. Tendo en conta os usos e costumes da profesión e os límites técnicos inherentes aos nosos procesos de produción, a nosa Empresa non está obrigada a asegurar unha entrega da cantidade exacta prevista no pedido. O Cliente debe aceptar unha tolerancia aproximadamente un 5% das cantidades previstas.
  5. Calidade ou reembolso: En caso de defecto comprobado sobre as prestacións realizadas por Nino Centro de Impresión Digital SL, todo Cliente pode acollerse ao noso compromiso de calidade ou reembolso. Neste caso, a devolución ao seu cargo da mercadoría defectuosa deberá enviarse a Nino Centro de Impresión Dixital SL, Rosalía de Castro 58, 15701, Santiago de Compostela, supoñerá unha reimpresión ou a emisión dun abono do 100% do prezo do pedido na conta do cliente. Esta opción é accesible durante os 30 días naturais despois da data de entrega da mercadoría.

USO E SEGURIDADE

O acceso e/ou uso do sitio web atribúe a condición de usuario, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. Ditas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

No caso de utilización do sitio web para efectuar compras mediante TPV, o titular das tarxetas de crédito utilizadas é responsable das transaccións no sitio web. Os prezos están expresados en euros, sendo esta a moeda utilizada para todas as transaccións.

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptada na industria, tales como firewalls e procedementos de control de acceso. Os datos de tarxetas de crédito introdúcense nunha páxina segura e transfírense mediante SSL. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de acceso.

MÉTODO DE PAGO E TARXETAS ADMITIDAS

Pago con tarxeta. Tarxetas admitidas: Visa, Mastercard y Maestro.

IDADE MINIMA DE COMPRA

18 anos.