Dixitalización e escaneado

Dixitalización e escaneado de documentos ata un máximo de 90 cm.