Impresión Dixital

A impresión dixital alcanzou, cos medios dispoñibles nun mercado tecnolóxico cada vez máis avanzado, unha calidade extraordinaria.

Permite a impresión de pequenas tiradas, á súa medida, eliminando a necesidade de imprimir un número elevado de exemplares. Á vez que permite personalizar os seus documentos mediante a inserción de datos variables e recorta os prazos de entrega.

O noso amplo elenco de papeis e acabados dispoñibles fan que cada traballo sexa único e especial.